záľuby

Tvoríme s detičkami

Batoľatá radi kreslia. Ak im dáte farbičky a papiere, iste na nich bude čoskoro nakreslených množstvo farebných čiar. Túto prirodzenú tvorivosť môžete usmerniť aj iným spôsobom. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžete využiť. Otláčanie Budete potrebovať tvrdý výkres

Tínedžer a batoľa – ako preklenúť veľký vekový rozdiel?

Ak máte v rodine dve deti s veľkým vekovým rozdielom, iste ste sa už neraz zamýšľali nad tým, ako im môžete pomôcť v rozvíjaní ich vzájomného vzťahu. Možno vám v tom pomôže niekoľko našich rád. Dôležité je začať hneď od začiatku