rozprávanie

Jednota rodičov vo výchove

Vo výchove dieťaťa sa dopúšťame mnohých chýb. A o to viac, keď ste na robenie chýb dvaja. No niektorým zásadným omylom vo výchove sa dá predísť. Napríklad tak, že budete vo výchove jednotní. Ako dieťa vníma nejednotu vo

Ako batoľa naučiť, čo je dobré a čo nie?

Batoľatá nie vždy venujú pozornosť tomu, čo im hovoríte. Často neposlúchnu aj vaše zákazy. A vaše predsavzatia a plány na to, ako budete deti vychovávať s trpezlivosťou a pokojom sa zrazu kdesi stratia. Ako na to teda ísť? Hovorte pokojne Aj

Učíte sa po anglicky?

Dieťa vo veku 12 až 14 mesiacov si už vie zapamätať slovo v cudzom jazyku. Preto je najlepšie začať s učením cudzieho jazyka už v tomto veku. Dôležité je však pri tom myslieť na správnu formu učenia. Prečo sa deti

Rozvíja sa reč môjho dieťaťa primerane?

Všetci vieme, že to nie je celkom správne a napriek tomu to každý z nás robí. Porovnávame svoje deti s tabuľkami a normami. Áno, pravdou je, že každé dieťa sa vyvíja individuálne a drobné odchýlky od tabuliek by nemali rodičom spôsobovať zbytočné