Aj keď sa nikto z nás nechce ocitnúť v situácii, že bude potrebovať dieťaťu poskytnúť prvú pomoc, je dôležité byť na takúto situáciu vopred pripravený. V nasledujúcom článku si zhrnieme niekoľko dôležitých zásad poskytovania prvej pomoci. Buďte pripravená Na svoje