Nie každá mama zostane doma až do troch rokov veku dieťatka. K tomuto rozhodnutiu môžu viesť viaceré dôvody. Najčastejšie sa jedná o tlak zo strany zamestnávateľa alebo finančné dôvody. O niektoré deti sa počas pracovných dní postarajú starí rodičia