Batoľatá radi kreslia. Ak im dáte farbičky a papiere, iste na nich bude čoskoro nakreslených množstvo farebných čiar. Túto prirodzenú tvorivosť môžete usmerniť aj iným spôsobom. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžete využiť. Otláčanie Budete potrebovať tvrdý výkres