Poznáte to: jeden človek sa pozerá na každú situáciu hľadajúc len tie lepšie stránky a druhý vo všetkom hľadá skryté problémy. Veď čo ak… Dokážeme výchovou vplývať na dieťa tak, aby z neho vyrástol optimista? Alebo to nie je