Vo výchove dieťaťa sa dopúšťame mnohých chýb. A o to viac, keď ste na robenie chýb dvaja. No niektorým zásadným omylom vo výchove sa dá predísť. Napríklad tak, že budete vo výchove jednotní. Ako dieťa vníma nejednotu vo