Prvé narodeniny dieťaťa sú pre rodičov v mnohých smeroch magickým dňom. Okrem zásadných vývinových zmien, ktoré sa obyčajne viažu práve s obdobím okolo jedného roka, veľa rodičov vníma tieto dni ako zelenú možnosti poľaviť v prísnych stravovacích návykoch. Po prvom